Offer

OUTSIP

Usługa dostępna na naumeracji z zakresu 48 22 125 0000 do 0999 polega na udostępnieniu kont VOIP do których są przypisane numery abonenckie.

Numeracja jest dostępna spoza naszego systemu,  ze standardowej numeracji analogowej, komórkowej, a także z komunikatorów głosowych.

Nie są pobierane opłaty abonamentowe, całość usługi jest dostępna w systemie prepaid. Ważność konta a co za tym idzie przypisanego numeru  jest określona na rok od wykonania ostatniego połączenia wychodzącego lub połączenia przychodzącego, potem numer abonencki wraca do puli dostępnych numerów dla tej usługi.