Offer

System reklamy głosowej

System reklamy głosowej jest innowacyjnym produktem skierowanym do
agencji reklamowych. System ten pozwala na zaprezentowanie reklamy
przez telefon klientom indywidaulnym. Każdy klient, który wyrazi zgodę
na wysłuchanie takiej reklamy otrzymuje możliwość wykonania bezpłatnie
rozmowy telefonicznej na numery stacjonarne. Rozmowa ta może trwać do
15 minut wykorzystane jednorazowo na jeden numer telefonu